banner

News & Event

‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีโกลบอลเฮ้าส์เปิดสาขา อ.ฝาง
นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิทูร สุริยวนากุล (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์จำหน่ายวัสดุอุปรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรภายใต้ชื่อ โกลบอลเฮ้าส์ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อการกุศล ในโอกาสเปิดให้บริการโกลบอลเฮ้าส์ สาขา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย