News Highlights

การประเมินปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบ

โรงงานน้ำตาล คาดปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 2560/61 มีโอกาสแตะ 130 ล้านตัน เพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ระบุผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น หลังช่วงการเพาะปลูกมีปริมาณฝนต่อเนื่อง เอื้อต่อการเติบโตของต้นอ้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายนนี้ โรงงานน้ำตาลในบางพื้นที่ต้องหยุดหีบอ้อยชั่วคราวเพื่อลดปัญหาด้านผลกระทบการจราจร ขณะที่ปริมาณอ้อยเข้าหีบล่าสุดหลังหีบอ้อยผ่าน 129 วัน มีอ้อยเข้าหีบแล้ว 124 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลได้ 13.57 ล้านตัน

 

TSMC3

 

นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า จากการประเมินปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2560/61 มีโอกาสสูงถึง 130 ล้านตันอ้อย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ 92.95 ล้านตันอ้อย หลังจากช่วงฤดูการเพาะปลูกอ้อยในปีนี้ มีปริมาณฝนเพียงพอต่อการเติบโตของต้นอ้อย ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น จากที่ประเมินไว้อยู่ที่ระดับ 9-10 ตันต่อไร่ ในปีนี้โรงงานน้ำตาลได้พยายามเร่งดำเนินการหีบอ้อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันก่อนย่างเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากจะทำให้รถบรรทุกและรถตัดอ้อยเข้าไปจัดเก็บผลผลิตยาก และอ้อยจะมีสิ่งปนเปื้อนเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ลดลงตามไปด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายนนี้ โรงงานน้ำตาลในบางพื้นที่จำเป็นต้องหยุดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบชั่วคราว เนื่องจากภาครัฐต้องการลดผลกระทบปัญหาด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งโรงงานน้ำตาลจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร ก่อนกลับมารับอ้อยเข้าหีบให้แก่ชาวไร่คู่สัญญาอีกครั้งในวันที่ 17 เมษายนนี้ ซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้น คาดว่าภายในสิ้นเดือนเมษายน หรืออย่างช้าภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2561 คาดว่าโรงงานน้ำตาลจะเริ่มทยอยปิดหีบได้ จากปัจจุบันที่มีโรงงานน้ำตาล 3 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 54 แห่ง ได้ปิดหีบอ้อยไปแล้ว ได้แก่ โรงงานรีไฟน์ชัยมงคล โรงงานสหการชลบุรี และโรงงานเริ่มอุดม

 

“ปริมาณอ้อยปีนี้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยประเมินว่าอ้อยเข้าหีบจะสูงถึง 130 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 30% ปัจจัยมาจากสภาพอากาศที่ดี ปริมาณฝนที่เหมาะสมทำให้อ้อยมีการเจริญเติบโตที่ดีและคาดว่าจะมีผลให้ปริมาณผลผลิตอ้อยต่อไร่ปรับตัวดีขึ้นกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับ 9-10 ตันอ้อยต่อไร่” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

 

ส่วนสถานการณ์หีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2560/61 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 8 เมษายน 2561 รวมระยะเวลา 129 วัน พบว่า โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศรับผลผลิตอ้อยจากชาวไร่เข้าหีบแล้ว 124.09 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาการหีบอ้อยในช่วงเดียวกันของฤดูการหีบอ้อยปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 92.76 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่คุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบในปีนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าความหวานเฉลี่ย 12.51 ซี.ซี.เอส. จากปีก่อนอยู่ที่ 12.27 ซี.ซี.เอส และมีปริมาณผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) อยู่ที่ 109.36 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เทียบกับปีก่อนที่มียิลด์ 107.88 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หรือสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้แล้วทั้งสิ้น 13.57 ล้านตัน

 

TSMCShare this:


<< Back