News Highlights

หุ้น THG เปิดซื้อขายวันแรก

น.พ.บุญ วนาสิน (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG  น.พ. อำนวย อุนนะนันทน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ก่อตั้ง บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด นางสาววรดา ตั้งสืบกุล (ขวาสุด) รองผู้จัดการใหญ่ Investment Banking Coverage ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายพายุพัด มหาผล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ THG วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ และ ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งหุ้น THG เปิดซื้อขายวันแรก

 

THG FTD 71217Share this:


<< Back