News Highlights

AIT ทำกำไรสุทธิเติบโต 12%

AIT โชว์ไตรมาส 2/60 ทำรายได้เติบโตต่อเนื่อง หนุนครึ่งปีแรกของปีนี้ทำกำไรสุทธิเติบโต 12% จากปัจจัยการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดและสามารถบริหารต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น ด้านผู้บริหารมั่นใจคว้างานใหม่ๆ เพิ่มเติม หลังตุนแบ็กล็อกในมือ 2,167 ล้านบาท คาดสิ้นปีรายได้เติบโตตามเป้า 5,000 ล้านบาท

 

2

 

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการในไตรมาส 2/60 (เมษายน-มิถุนายน) ทำรายได้ 1,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ 111 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งการเติบโตของรายได้ดังกล่าวมาจากศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ AIT ในไตรมาสนี้ที่ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นและสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดส่งผลให้รายได้ยังเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/60 ส่งผลให้ภาพรวมประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2560 ) ของ AIT มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการรวมทั้งสิ้น 2,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 2,335 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 225 ล้านบาท

 

“ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ค่อนข้างดี ขณะที่โครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็สามารถบริหารจัดการให้แล้วเสร็จได้ตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถผลักดันการเติบโตได้ตามแผนงานที่วางไว้” นายศิริพงษ์ กล่าว

 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ดีในอนาคต

 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังจะเข้าร่วมงานประมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มมูลค่างานที่รอส่งมอบในมือ (Backlog) หลังไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้รับงานใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน และยังมีโครงการของภาครัฐและเอกชนที่เตรียมเปิดประมูลภายในครึ่งปีหลังของปีนี้อีกหลายโครงการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถคว้างานในส่วนนี้เพื่อเพิ่ม Backlog ในมือ จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2560 ที่มีมูลค่างานในมือประมาณ 2,167 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้บางส่วน จึงเชื่อมั่นว่า ภาพรวมรายได้ในปีนี้จะทำได้ 5,000 ล้านบาทตามแผนงานที่วางไว้

 

222Share this:


<< Back