banner

News & Event

สยามอีสต์ โซลูชั่น ขยายฐานลูกค้างานซ่อมบำรุงระบบปั๊ม-ระบบท่อในโรงงาน รอจังหวะเศรษฐกิจฟื้นตัวหนุนภาคเอกชนเดินหน้าขยายการลงทุนใหม่
บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ผู้นำด้านการจัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุนวัตกรรมอย่างครบวงจร มุ่งขยายฐานลูกค้างานซ่อมบำรุงในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ส่งทีมรุกให้คำปรึกษาแนะนำบริการด้านวิศวกรรมพร้อมเสนอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร รอจังหวะเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น หนุนภาคเอกชนลงทุนขยายโรงงานใหม่ ส่งผลดีต่อความต้องการใช้สินค้าเพิ่มขึ้น

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุนวัตกรรมอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายฐานลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้บริการด้านงานซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งถือเป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯ หลังภาพรวมเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศยังค่อนข้างชะลอตัว มีผลกระทบต่อการลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่และการขยายกำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการตลาดเชิงรุกด้วยการส่งทีมวิศวกรเข้าไปนำเสนอสินค้าพร้อมบริการด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ การติดตั้งและวางระบบ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าใหม่ทดแทนของเก่าที่เสื่อมสภาพลง

“ในช่วงที่ทิศทางเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน กลุ่มผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจึงชะลอการลงทุนใหม่ๆเพื่อขยายกำลังการผลิต เราจึงต้องเข้าถึงลูกค้าด้วยการเข้าไปนำเสนอโซลูชั่นในการแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และวัสดุที่เป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ในกระบวนผลิตของแต่ละโรงงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้สินค้าของเราเพิ่มขึ้น” นายแสงเพชร กล่าว

กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น กล่าวว่า ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยคาดว่าจะมีการขยายตัวดีขึ้นและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการดำเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จะส่งผลให้ภาคเอกชนเกิดความเชื่อมั่นและพิจารณางบลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ หรือขยายกำลังการผลิตอีกครั้ง และเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากคำสั่งซื้อสินค้าที่น่าจะมีเข้ามากเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการก่อสร้างโรงงานใหม่

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้รับปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาลมีนโยบายขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมลงทุนขยายฐานการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อความต้องการใช้สินค้าในกลุ่มระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงสินค้ากลุ่มวัสดุนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์กาว วัสดุยาแนว วัสดุเคลือบผิว โดยบริษัทฯ จะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการจัดหาและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมมานานกว่า 22 ปี และความหลากหลายของสินค้าที่มีจำนวนกว่า 40 แบรนด์ รวมกว่า 3,500 รายการ เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น