banner

News & Event

‘เซ็ปเป้ ฟอร์วันเดย์’ ร่วมสนับสนุนสภากาชาดไทย
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผักและผลไม้ 100% แบรนด์ ‘เซ็ปเป้ ฟอร์วันเดย์’ รวมมูลค่า 125,000 บาท ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสาที่เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีนางสุภาณี เกวลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ