banner

News & Event

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดยุทธศาสตร์การลงทุนครึ่งปีหลังรับมือตลาดผันผวน ชูกองทุนอสังหาริมทรัพย์-REIT สร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LHFund แนะกลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลังรับมือตลาดผันผวน ชูจุดเด่นด้านความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการกองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Fund of Property Fund) สร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นให้แก่นักลงทุน โชว์ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา สามารถผลักดันขนาดกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเกือบ 14% จากปีที่ผ่านมา พร้อมวางกลยุทธ์การลงทุนแบบ Asset Allocation จัดสัดส่วนกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ส่วนกองทุนหุ้นแนะหุ้นญี่ปุ่นและกอง REIT ในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ยังน่าลงทุน<

นางจันทนา กาญจนาคม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ  LH Fund เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่จะเร่งขยายธุรกิจให้มีบริการด้านกองทุนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนที่สนใจเข้าลงทุนผ่านกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยจะใช้จุดเด่นของกิจการในกลุ่มด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผสมผสานเข้ากับจุดเด่นด้านความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการกองทุนผนวกกัน ทำให้การบริหารจัดการ Fund of Property Fund ทุกกองทุนของบริษัท สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นแก่ผู้ถือหน่วย<

โดยในปี 2559 นี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทมีขนาดกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งสิ้นประมาณ 56,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.72% ในขณะที่ขนาดกองทุนทั้งอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 7.53% โดยกองทุนประเภท Fund of Property Fund ของบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้อย่างโดดเด่น อาทิ กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (LHTPROP) ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 16.68% และย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1ปี และตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี) อยู่ที่ 5.73%, 16.25%, 26.39% และ 14.30% ตามลำดับ<

นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร กรรมการผู้จัดการ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ในการผลักดันการเติบโตของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่มีขนาดกองทุนเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ มีขนาดกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REIT รวมกว่า 26,900 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยความสำเร็จเกิดจากทรัพย์สินคุณภาพดีที่พัฒนาโดยผู้มีประสบการณ์การก่อสร้างมายาวนาน ทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินที่โดดเด่นตลอดจนกระบวนการคัดเลือกทรัพย์สินและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ<

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด กล่าวว่า การวางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากตลาดยังมีผันผวนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ การลงประชามติของประเทศอังกฤษ (Brexit) ในการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป โดยบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การลงทุน Asset Allocation หรือการจัดสัดส่วนกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการกำหนดความเสี่ยงประเภทสินทรัพย์ในแต่ละกองทุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ลงทุน<

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังมองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีความน่าสนใจ หลังจากดัชนีปรับลดลงแล้วประมาณ 20% นับจากต้นปีเนื่องจากค่าเงินเยนที่แข็ง ประกอบกับหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีการพึ่งพิงการบริโภคจากภายในประเทศยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ขณะที่การลงทุนในกอง REIT ในประเทศแถบเอเชียก็ยังมีความน่าสนใจ อาทิ กอง REIT ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กอง REIT ในประเทศสิงคโปร์ที่ยังมีผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยมีโอกาสที่สร้างผลตอบแทนเอาชนะภาวะตลาดที่ผันผวนได้  นอกจากนี้ทองคำก็เป็นสินทรัพย์ที่ยังน่าลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวนเช่นกัน