banner

News & Event

LHFund แถลงข่าวแนะกลยุทธ์รับมือตลาดผันผวน
นางจันทนา กาญจนาคม (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ และ นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LH Fund ร่วมแถลงข่าว ‘LHFund คู่คิดการลงทุน แนะกลยุทธ์รับมือตลาดผันผวน’ เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานและการวางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล 21 โดยนับตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ มีขนาดกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งสิ้นประมาณ 56,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.72%