banner

News & Event

‘ตราเพชร’ มองสินค้าไม้สังเคราะห์มาแรงรับฤดูฝน
ย่างเข้าสู่หน้าฝนเมื่อใด กระเบื้องหลังคาจะต้องขายดีเป็ นเทน้ำเทท่า แต่ที่เซอร์ไพร์สมาแรงแซงทางโค้ งก็คือสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์ หลัง ‘สาธิต สุดบรรทัด’ ผู้บริหารตราเพชร บอกว่า กลุ่มไม้ระแนง ไม้เชิงชายและไม้ฝา กลายเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ ความนิยมสั่งซื้อไปใช้ซ่ อมแซมเพิ่มความสวยงามและความแข็ งแรงเพื่อต้อนรับฤดูฝน แบบนี้คงเรียกได้ว่า ผู้บริโภคคนไทยไม่ว่ าจะฝนตกแดดออก ก็ขอให้บ้านสวยไว้ก่อน เรื่องอื่นไว้ทีหลัง