banner

News & Event

‘SPRIME’ เปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์ 9 – 11 ม.ค.นี้

ทรัสต์ SPRIME ดีเดย์เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์ 9 – 11 มกราคม 2562 ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท เพื่อเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี จากบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือ บมจ.สิงห์ เอสเตท วงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 5,717.5 ล้านบาท ชูศักยภาพโลเคชั่นทรัพย์สินอยู่ใกล้กับห้าแยกลาดพร้าว ทำเลแห่งอนาคตที่เป็นจุดเชื่อมต่อธุรกิจ ระบบขนส่งมวลชน การค้าและที่อยู่อาศัย โชว์อัตราเช่าพื้นที่ ณ 30 กันยายน 2561 อยู่ที่ 93.8%

               
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท หรือ S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME) ซึ่งเป็นทรัสต์กองแรกของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม สถานออกกำลังกาย พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถและงานระบบของอาคารซันทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี และลงทุนในกรรมสิทธิสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของอาคารซันทาวเวอร์ส จากบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.สิงห์ เอสเตท พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์ในวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย (ในช่วงเวลาทำการ) และระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ Money Connect by Krungthai ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท กำหนดเงื่อนไขจองซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 หน่วย และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 หน่วย

              
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผล เนื่องจากทรัสต์ SPRIME ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ส ซึ่งเป็นออฟฟิศให้เช่าที่มีคุณภาพของ บมจ.สิงห์ เอสเตท บนทำเลที่โดดเด่นใกล้กับห้าแยกลาดพร้าว โดยทรัสต์ SPRIME มีวงเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,717.5 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,350 ล้านบาท และเสนอขายหน่วยทรัสต์อีกไม่เกิน 4,467.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 446.75 ล้านหน่วย โดยกลุ่มสิงห์ เอสเตท และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ต้องการจะเข้าลงทุนในหน่วยทรัสต์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดอีกด้วย  

              
ส่วนการบริหารทรัพย์สินภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์ จะแต่งตั้งบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือ บมจ.สิงห์ เอสเตท ที่มีประสบการณ์บริหารอาคารสำนักงานให้เช่าของกลุ่มสิงห์ เอสเตท เป็นผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก โดย บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารทรัพย์สินเดิมก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ด้วยประสบการณ์และการบริหารจัดการที่ดี จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ต่อไป


นายเกตุกร เขมธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า อาคารซันทาวเวอร์ส ประกอบด้วย อาคาร A สูง 32 ชั้น อาคาร B สูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยมีพื้นที่ส่วนฐานรากอาคารเชื่อมต่อกัน รวมพื้นที่ใช้สอยที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 118,828 ตารางเมตร ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่าสุทธิประมาณ 62,850 ตารางเมตร และพื้นที่ห้องประชุม 944 ตารางเมตร


จุดเด่นของอาคารซันทาวเวอร์ส คือ ตัวอาคารได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงาม ทันสมัย ระบบอาคารได้รับการดูแลอย่างดี ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อธุรกิจ ระบบขนส่งมวลชน แหล่งค้าปลีกและโครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยชั้นนำ โดยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และ MRT พหลโยธิน ใกล้กับทางพิเศษเฉลิมมหานคร (จุดขึ้น-ลงดินแดง) ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ รวมถึงสถานที่สำคัญอื่นๆ อาทิ สถานีขนส่งหมอชิต สวนสาธาณะจตุจักร เซ็นทรัลลาดพร้าว รวมถึงโครงการสถานีกลางบางซื่อที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นชุมทางรถไฟขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์รวมการคมนาคมระบบรางของอาเซียน นอกจากนั้นอาคารซันทาวเวอร์ ยังอยู่ใกล้กับ ซัน พลาซ่า ของบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ ที่ซึ่งเป็นพื้นที่ค้าปลีกและศูนย์อาหารขนาดใหญ่เพื่อรองรับพนักงานออฟฟิศและผู้อยู่อาศัยในย่านนี้ 


ส่วนผลการดำเนินงานของอาคารซันทาวเวอร์ส ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.8% และอัตราค่าเช่าและค่าบริการสำนักงานเฉลี่ย 572 บาทต่อ ตร.ม.ต่อเดือน โดยมีผู้เช่ารวม 61 ราย มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยลูกค้าที่จะครบสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2562 ได้ทยอยต่อสัญญาเป็นไปตามแผนที่วางไว้  ขณะที่กองทรัสต์ประมาณการอัตราเงินจ่ายและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ปีแรก (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) ประมาณ 7%

              
“เรามีความเชื่อมั่นในทรัสต์ SPRIME เนื่องจากได้คัดเลือกทรัพย์สินที่มีคุณภาพของ บมจ.สิงห์ เอสเตท เพื่อเข้าลงทุนครั้งแรก และเชื่อว่ากองทรัสต์มีศักยภาพการเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจาก บมจ.สิงห์ เอสเตท เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหลายโครงการที่มีคุณภาพ ที่คาดว่าจะพร้อมนำมาระดมทุนผ่านกองทรัสต์ต่อไปในอนาคต” นายเกตุกร กล่าว