banner

News & Event

โรงงานน้ำตาลทรายโชว์ผลผลิตอ้อยโค้งแรกของฤดูการหีบประจำปี 61/62

โรงงานน้ำตาลทราย โชว์ข้อมูลรายงานการรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิต 61/62 ช่วงระยะเวลา 49 วัน หลังเปิดรับผลผลิตอ้อยตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. ระบุมีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้ว 35.15 ล้านตันอ้อย ผลิตน้ำตาลได้ 33.44 ล้านกระสอบ ชี้ระยะแรกยิลด์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ระยะยาวอาจชะลอตัวหลังสภาพอากาศไม่หนาวเย็นเหมือนเช่นทุกปี ทำให้อ้อยสร้างค่าความหวานได้น้อยลง

                
นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (
TSMC)
 เปิดเผยว่า หลังจากที่ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เห็นชอบการเปิดหีบอ้อยของ ประจำฤดูการผลิตปี 2561/62 ตั้งแต่วันที่ 20พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน คิดเป็นระยะเวลาเปิดรับผลผลิตแล้ว 49 วัน โดยมีผลผลิตอ้อยเข้าหีบจำนวน 35.15 ล้านตันอ้อยเทียบกับปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 38.21 ล้านตันอ้อย และผลิตน้ำตาลทรายได้แล้ว 33.44 ล้านกระสอบ(100 กก./กระสอบ) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาการหีบอ้อยที่เท่ากันของฤดูการผลิตปีก่อนที่ผลิตน้ำตาลทรายได้ 37.15 ล้านกระสอบ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศไม่หนาวเย็นเหมือนเช่นทุกปี ทำให้ค่าความหวานอ้อยลดลงเหลือ 11.43 ซี.ซี.เอส. เทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 11.57 ซี.ซี.เอส.

                
อย่างไรก็ตาม จากการรณรงค์ให้ชาวไร่ตัดอ้อยสด ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ ส่งผลให้มีอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ จำนวน 
19.84ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาการหีบอ้อยที่เท่ากันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 22.97 ล้านตัน ประกอบกับโรงงานน้ำตาลทรายได้เพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดอ้อยได้ดีขึ้น แต่ผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) ในช่วงโค้งแรกของฤดูการหีบอ้อยปีนี้อยู่ที่ 95.15 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เทียบกับปีก่อนที่มียิลด์ 97.21 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

                
“ในช่วงแรกของฤดูการหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2561/62 ยังอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากยังสามารถรักษาระดับทำให้ผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยยังอยู่ในระดับที่ดี แต่ในระยะยาวแล้ว คงต้องดูกันอีกครั้ง เนื่องจากสภาพอากาศปีนี้ไม่เอื้อให้อ้อยสร้างค่าความหวานได้ดีมากนัก ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลทรายได้” นายสิริวุทธิ์ กล่าว