banner

News & Event

TPIPL รับมอบฉลากประหยัดพลังงาน

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ (ซ้ายมือ) ตัวแทนในนาม บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจาก นายนที ทับมณี (ขวามือ) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสที่ TPIPL ผ่านเกณฑ์การทดสอบ “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อสะท้อนถึงความร่วมมือด้านการประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา