banner

News & Event

‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีโกลบอลเฮ้าส์เปิดสาขานางรอง
ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ที่ จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส)  และคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมแสดงความยินดีกับนายอนวัช สุริยวนากุล (ที่ จากซ้าย) กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์จำหน่ายวัสดุอุปรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรภายใต้ชื่อ โกลบอลเฮ้าส์ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อการกุศล ในโอกาสเปิดบริการ โกลบอลเฮ้าส์’ สาขานางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างเป็นทางการ เพื่อขยายตลาดวัสดุก่อสร้างในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง