banner

News & Event

PRM รับรางวัล CEO SSHE EXCELLENCE AWARD จาก ปตท.สผ.

นายชาญวิทย์ อนัคกุล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM รับมอบรางวัล CEO SSHE EXCELLENCE AWARDประเภท CONTRACTOR TROPHY จากนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในฐานะที่ บมจ.พริมา มารีน เป็นบริษัทผู้รับเหมาที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส และมีชั่วโมงการทำงานให้กับ ปตท.สผ. มากกว่า50,000 ชั่วโมง