banner

News & Event

‘ตราเพชร’ จัดเวิร์คช็อปให้ความรู้ผลิตภัณฑ์แก่คู่ค้า

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฮาร์ดไลน์ กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารศูนย์รวมสินค้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรภายใต้ชื่อ ไทวัสดุ  ในโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมเวิร์คช็อปการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ตราเพชร ได้แก่ กลุ่มระบบหลังคา กลุ่มไม้สังเคราะห์และบอร์ดตกแต่ง กลุ่มอิฐมวลเบา คานทับหลังและเคาน์เตอร์สำเร็จรูป เพื่อเรียนรู้การใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง สามารถนำไปแนะนำให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม