banner

News & Event

ทรัสต์ AIMCG เตรียมลงทุนในไลฟ์สไตล์มอลล์ 3 โครงการ

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ เอไอเอ็มกรุ๊ป ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ พร้อมด้วย นายธนกร วีรชาติยานุกูล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ผู้พัฒนาโครงการยูดี ทาวน์ อุดรธานี นายสุเทพ ปัญญาสาคร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการพอร์โต้ ชิโน่ และ นางสาววลีวัลย์ โรจนภักดี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ ร่วมเปิดตัว ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือAIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMCG) พร้อมแนะนำศักยภาพและจุดเด่นของไลฟ์สไตล์มอลล์ทั้ง 3 โครงการที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก