banner

News & Event

รมต.บังคลาเทศ เยือน ACE ศึกษาต้นแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของไทย
ไม่เพียงแต่เป็นต้นแบบโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีความทันสมัยและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความสนใจในประเทศของกลุ่ม บมจ.แอ๊บโซลูท คลีนเนอร์จี้ หรือ ACE ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างชาติเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม บมจ.แอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ ให้การต้อนรับ Md. Tajul Islam รมต.กระทรวงการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาชนบทของบังคลาเทศพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาต้นแบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ACE ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปสู่แนวทางการศึกษาและยกระดับแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศบังคลาเทศให้มีประสิทธิภาพ และถือเป็นโอกาสขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการจัดการขยะระหว่างประเทศในอนาคตร่วมกันอีกด้วย