banner

News & Event

NETBAY ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายไพรัช ธัชยพงษ์ (กลาง) ประธานกรรมการ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2561 อัตรา 0.7556 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคมนี้