banner

News & Event

THG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562

นายแพทย์บุญ วนาสิน (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (ที่ 6 จากขวา) รองประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ นันทอุทยานสโมสร โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2561 อัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็น 85.5% ของกำไรสุทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 7 พฤษภาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้