banner

News & Event

อินเตอร์ ฟาร์มา มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนงานกาชาด

นางสาวชุติมา อัศวปยุกต์กุล (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้ามอบผลิตภัณฑ์ ให้กับ นางจิราพรรณ เบญญศรี (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อร่วมสนับสนุน กิจกรรมการกุศล งานกาชาดประจำปี 2562’ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4