banner

News & Event

บมจ. ทีวี ไดเร็ค รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นปี 2562 จากหอการค้าไทย
นางสาวมุทิตา โพธิสารัตนะ (กลาง) รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD รับโล่เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (ขวา) องคมนตรี ในโอกาสที่ TVD ได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการตัดสินโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ให้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี และ ได้รับรางวัลจรรยาบรรรดีเด่น ประจำปี 2562 โดยผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 10 ข้อ อาทิ การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า ฯลฯ สะท้อนถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่ยึดถือความสุจริต โปร่งใส และ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยมี นายกลินทร์ สารสิน (ซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี  ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี