banner

News & Event

JWD รับรางวัล THSI และรางวัล Investor Relations Awards
นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (กลาง) ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน
(ที่ 
จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD รับมอบโล่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และได้รับโล่ดีเด่นเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Investor Relations Awards ในกลุ่ม Business Excellence  ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ในงาน SET AWARDS 2019 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย