banner

News & Event

‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีเปิดโกลบอลเฮ้าส์ สาขากันทรลักษ์
ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ที่ จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนวัช สุริยวนากุล (กลาง) กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรภายใต้ชื่อ โกลบอลเฮ้าส์’ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อการกุศล ในโอกาสเปิดบริการ โกลบอลเฮ้าส์’ สาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเป็นทางการ เพื่อขยายตลาดวัสดุก่อสร้างในจังหวัดและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง