banner

News & Event

‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีเปิดเมกาโฮม สาขาบ้านฉาง
นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรมยกร ปั้นถนอม ผู้จัดการสาขาเมกาโฮม-บ้านฉาง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ต่างๆ ในรูปแบบค้าปลีกและค้าส่งภายใต้ชื่อ เมกาโฮม ในโอกาสเปิดบริการเมกาโฮม สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จากการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์