banner

News & Event

‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีโฮมช็อปเปิดสาขามหาสารคาม
ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ที่ จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายจักรพงษ์ สุริยวนากุล (ที่ จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด ในโอกาสเปิดบริการโฮมช็อป สาขามหาสารคาม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สินค้าสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมในพื้นที่ พร้อมร่วมบริจาคการกุศล