banner

News & Event

THG ต้อนรับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีเข้า SET 100
นายแพทย์บุญ วนาสิน (กลาง) ประธานกรรมการ นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (ซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian For All) ต้อนรับ นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสแสดงความยินดีที่หุ้น THG ได้เข้าคำนวณดัชนี SET ณ โรงพยาบาลธนบุรี