banner

News & Event

ทรัสต์ BOFFICE เดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 1
ดร.ประสาน บุรี (ที่ 4 จากซ้ายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางประพีร์ บุรี (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน นายปิติภัทร บุรี (ที่ 4 จากขวากรรมการบริหาร และนางสโรชา บุรี (ที่ จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี พร้อมด้วย นายอรรถกร เนตร์เนรมิตรดี (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ นายสิทธิไชย มหาคุณ (ที่ จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารธนาคารฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลจุดเด่น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ’ หรือ Bhiraj Office REIT (BOFFICE) ในโอกาสเพิ่มทุนครั้งที่ 1 มูลค่าลงทุนในทรัพย์สินไม่เกิน 3,300 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 225,490,000 หน่วย และกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BITEC Mixed-Use Complex โดยอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เป็นออฟฟิศเกรด แห่งแรกย่านสุขุมวิท-บางนา อยู่ใกล้สถานี BTS บางนา พร้อมสกายวอล์กเชื่อมต่อตรงเข้าสู่อาคาร มีอัตราการเช่าพื้นที่ ณ 30 กันยายน 2562 อยู่ที่ประมาณ 97.5% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด