banner

News & Event

PRM สมทบทุนร่วมสู้โรค COVID-19

นายสุรพล มีเสถียร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน 500,000 บาท โดยมีนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนบุคคลากรและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในปฏิบัติการต่อต้านการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ณ สภากาชาดไทย