banner

News & Event

'ซีวิล’ ร่วมต้านภัยโควิด-19 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ. ทั่วประเทศ
นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 50 ปี ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดยสนับสนุนเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยมี นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย)  กรรมการจัดการและผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย  เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย