banner

News & Event

BRI เปิดยุทธศาสตร์ปี 2022
BRI เปิดยุทธศาสตร์ปี 2022 มุ่งสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง
รุกขยายโครงการยกระดับตลาดอสังหาฯ ในภูมิภาค พร้อมจับมือพันธมิตร ตอกย้ำ ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย