banner

News & Event

GL ต้อนรับผู้บริหาร ตลท. ร่วมยินดีเข้า SET 100
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ต้อนรับนางสาวสัจภา ทองประสาร ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดีที่หุ้น GL ติดอันดับหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET 100