banner

News & Event

ส.ขอนแก่นฯ รับรางวัล Set Awards ด้าน IR ส่งออก
‘ส.ขอนแก่นฯ’ คว้ารางวัลดีเด่นด้าน IR จากงาน SET Awards 2015 นางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2015 ให้แก่ นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ(ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานการขายและการตลาด สายงานการผลิตและสายงานสนับสนุน บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON จากการประกาศรางวัล SET Awards 2015 ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ด้วยดีมาตลอด โดยมี ดร.สันติ กีระนันทน์(ซ้ายสุด) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย