banner

News & Event

BRR เล็งจีบพันธมิตรต่างชาติร่วมลงทุนโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ 2 โรง ชูโมเดลธุรกิจผลิตน้ำตาลทรายพร้อมต่อยอดผลพลอยได้สู่ธุรกิจพลังงานทดแทน
‘บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์’ เล็งจีบพันธมิตรร่วมทุนโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ หลังภาครัฐให้ใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ 2 โรง ที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์และที่อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ กำลังการผลิตหีบอ้อยโรงงานละ 2 หมื่นตันอ้อย/วัน ระบุรูปแบบโครงสร้างธุรกิจจะมีทั้งการผลิตน้ำตาลและต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน คาดก่อสร้างโรงงานแห่งแรกแล้วเสร็จพร้อมเปิดหีบในช่วงปี2562

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวสีรำส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศและนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการลงทุนและอยู่ระหว่างการหาพันธมิตรร่วมทุนจากต่างประเทศ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทรายแห่งใหม่ที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และที่อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ กำลังการผลิตของโรงงานแต่ละแห่งอยู่ที่ 20,000 ตันอ้อยต่อวัน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนก่อสร้างโรงงานทั้ง 2 แห่งรวมประมาณ10,000 ล้านบาท

สำหรับโครงสร้างการจัดการโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่นั้น คาดว่าจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับโรงงานเดิมที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีโครงสร้างธุรกิจประกอบด้วย โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลไปต่อยอดสู่กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โรงงานเอทานอล โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ทำให้ BRR สามารถสร้างรายได้สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจ และยังนำองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกและวิจัยพันธุ์อ้อยมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงานแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกและพัฒนาผลผลิตอ้อยให้มีคุณภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าจะสามารถก่อสร้างโรงงานและสามารถเริ่มหีบอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ที่กำหนดให้โรงงานแห่งใหม่ต้องเปิดรับหีบอ้อยเข้าสู่โรงงานภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

“การได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ของ BRR ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคต และรองรับความต้องการบริโภคน้ำตาลทรายของเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่มีอัตราการบริโภคน้ำตาลทรายมากที่สุดและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ จึงมีผลให้ BRR สามารถเพิ่มการส่งออกน้ำตาลทรายไปยังภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจของ BRR ได้ดียิ่งขึ้น” นายอนันต์ กล่าว

ปัจจุบัน กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ มีกำลังการผลิต 23,000 ตันอ้อยต่อวัน ในฤดูการหีบอ้อยปี 58/59 และนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจำนวน 2 โรงงาน กำลังการผลิตรวม 19.8 MW และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กำลังการผลิต 30,000 ตัน ขณะเดียวกัน BRR ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 3 กำลังการผลิต 9 MW รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลกำลังการผลิตขนาด150,000 ลิตรต่อวัน