banner

News & Event

ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง TPBI เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 100 ล้านหุ้น
ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่งและแบบอนุมัติคำขอกระจายหุ้น บมจ. ทีพีบีไอ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO  จำนวน 100 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในไตรมาสแรกปีนี้ ผู้บริหารชูจุดแข็งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัยและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ชั้นนำทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับโลก

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (Mr. Tanachai Bunditvorapoom, Head of Investment Banking-Capital Market) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากที่ บมจ.ทีพีบีไอ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบไฟลิ่ง) และยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต.ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ทีพีบีไอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บมจ.ทีพีบีไอ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท

บมจ.ทีพีบีไอ เป็นผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ การทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้าห้างโมเดิร์นเทรดและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วโลก โดยมีกลุ่มสินค้า ได้แก่ หมวดถุงพลาสติกประเภทหูหิ้วที่บรรจุสิ่งของอุปโภคและบริโภคในการจับจ่ายใช้สอยในห้างโมเดิร์นเทรดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ถุงขยะที่ใช้ในครัวเรือนทั้งแบบชนิดม้วนและแบบพับ รวมถึงถุงพลาสติกชีวภาพที่วางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

หมวดฟิล์มประเภท Multilayer Blown Film ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ซึ่งแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ ฟิล์มลามิเนตและฟิล์มแบริเออร์ เหมาะสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป ฟิล์มหุ้มเพื่อป้องกันฝุ่นและไอน้ำนำไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตปูนซีเมนต์ ส่วนฟิล์มหดใช้ห่อรัดในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่มแบบขวด ขณะที่หมวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภคเพื่อใช้ถนอมและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งสำเร็จรูปและถุงบรรจุขนมประเภทต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีหมวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจากการฝังกลบ ซึ่งมีทั้งชนิดที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้วและถุงขยะชีวภาพ และถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพอีกด้วย

“หลังจาก ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอและแบบไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว บล.ทิสโก้จะร่วมกับ บมจ.ทีพีบีไอ กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายหุ้น IPO ที่คาดว่าจะอยู่ประมาณไตรมาส 1 ปีนี้ ซึ่งเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้ บมจ.ทีพีบีไอ เป็นผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร จึงมั่นใจว่าหุ้น IPO ที่นำออกเสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปเพิ่มกำลังการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต” นายธนะชัยกล่าว

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีพีบีไอ (Mr.Somsak Borrisuttanakul, Chief Executive Officer) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมาบริหารจัดการด้านการผลิตรวมทั้งความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อนำมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีรูปแบบหลากหลายภายใต้มาตรฐานการผลิตในระดับสากล โดยบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงงานต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทั้งจากไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การจัดตั้งบริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเป็นการร่วมลงทุนกับบริษัท คานาโอกะ จำกัด และกลุ่มบริษัท เอพีเอส จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทุนกับบริษัท มินิมา เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพในประเทศไต้หวัน จัดตั้งบริษัท มินิมา (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายเม็ดพลาสติกชีวภาพ

ขณะเดียวกัน ยังเข้าไปลงทุนถือหุ้นในบริษัท ทีเอ็มพี แพคเกจจิ้ง จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่าย ถ้วยกระดาษและยังได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรชาวเยอรมันเพื่อจัดตั้งบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากเศษพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic Scrap) จึงทำให้กลุ่มบมจ. ทีบีพีไอ สามารถให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ได้อย่างครบวงจร

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทย มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 64,920 ตันต่อปี จากฐานการผลิต 2 แห่ง ได้แก่ ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงงานผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงขยะและฟิล์มที่ลักษณะงานมีรายละเอียดสูงและมีปริมาณงานไม่มากนัก กำลังการผลิตต่อปีอยู่ที่ 12,840 ตัน และโรงงานที่จังหวัดระยอง เน้นรับงานผลิตสินค้าจำนวนมาก  (Mass Production) เพื่อส่งให้กับลูกค้ารายใหญ่ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศอียู ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและไทยโดยมีกำลังการผลิต 52,080 ตันต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กำลังการผลิตประมาณ 96 ล้านเมตรพิมพ์ต่อปีหรือประมาณ 192 ล้านซองต่อปีอีกด้วย

“เรามีศักยภาพในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลก ที่มีแนวคิดให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Products เพื่อสอดรับแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้บริษัทฯ และร่วมเติบโตไปกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างยั่งยืน” นายสมศักดิ์ กล่าว