banner

News & Event

'ส. ขอนแก่น' ชูกลยุทธ์มูฟวี่ มาร์เก็ตติ้ง ก่อนเปิดเกมรุกธุรกิจอาหารไทยซื้อกลับบ้าน
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ - SORKON เตรียมรุกธุรกิจอาหารไทยซื้อกลับบ้าน เจาะกลุ่มคนวัยทำงานที่ไม่มีเวลาเข้าครัวทำอาหารเอง ชูกลยุทธ์ “มูฟวี่มาร์เก็ตติ้ง” สร้างการรับรู้ ก่อนเปิดตัวธุรกิจภายในกลางปีนี้ วางเป้าเปิดตัวในรูปแบบร้านอาหารตามปั๊มน้ำมันและแชร์พื้นที่ในร้านข้าวขาหมูยูนนาน พร้อมใช้รถโมบายขายอาหารรุกเข้าถึงลูกค้าในแหล่งชุมชน เตรียมพร้อมด้านบุคลากรด้วยการจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เปิดโอกาสให้นักศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรีเข้าฝึกงาน รองรับการขยายธุรกิจใหม่

นายจรัสภล รุจิราโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (สายงาน QSR) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์รายใหญ่ของไทยครอบคลุมตั้งแต่เนื้อหมู เนื้อปลาและเนื้อไก่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ชูกลยุทธ์มูฟวี่ มาร์เก็ตติ้ง ให้การสนับสนุนภาพยนตร์ไทยเรื่อง ‘พริกแกง’ โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทำอาหารไทยเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกคนไทยให้เห็นคุณค่าของอาหารไทยและอนุรักษ์อาหารไทยแบบดั้งเดิม ซึ่งจะนำไปฉายในโรงภาพยนตร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยการเข้าสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวถือเป็นการสร้างการรับรู้ในเรื่องของแบรนด์สินค้า ก่อนก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในกลุ่มอาหารไทยประเภทกับข้าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาเมนูกับข้าวอาหารไทย เช่น ขาหมู หมูแดง หมูกรอบ ข้าวหน้าไก่ ข้าวอบหนำเลี๊ยบ กะหล่ำปลีตุ๋นเห็ดหอม ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มกับข้าวที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคคนไทย หลังจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อบริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในกลางปีนี้

สำหรับการรุกธุรกิจอาหารไทยประเภทกับข้าวซื้อกลับบ้าน บริษัทฯ วางเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเจาะกลุ่มผู้บริโภคในวัยทำงานที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันอย่างเร่งรีบ จึงไม่มีเวลาเข้าครัวปรุงอาหารที่บ้านเอง โดยในเบื้องต้นจะมีทั้งรูปแบบการเปิดเป็นร้านจำหน่ายอาหารภายในสถานีบริการน้ำมันและการนำอาหารเข้าไปจำหน่ายภายในพื้นที่ร้านขาหมูยูนนานของ ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ เพื่อเป็นเมนูทางเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพัฒนารถให้บริการจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ เพื่อรุกเข้าถึงลูกค้าที่เป็นผู้อยู่อาศัยในแหล่งชุมชนต่าง ๆ โดยในช่วงแรกจะเน้นการจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนขยายออกสู่ต่างจังหวัดต่อไปในอนาคต

“เรามองว่าธุรกิจอาหารไทยแบบซื้อกลับบ้านยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่และสามารถต่อยอดจากธุรกิจหลักของเราที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ได้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ โดยการใช้กลยุทธ์มูฟวี่ มาร์เก็ตติ้ง ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการรับรู้และตอกย้ำแบรนด์ของเราเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ โดยอาหารของเราจะเน้นรสชาติและคุณภาพที่ดี ส่วนราคาขายในเบื้องต้นจะอยู่ในระดับเดียวกับท้องตลาด เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราสามารถซื้อได้ง่าย” นายจรัสภลกล่าว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (สายงาน QSR) บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานขยายธุรกิจใหม่ของ ส.ขอนแก่น จึงได้จับมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดสอนด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการในการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีในสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เข้าฝึกงานกับ ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ เพื่อพัฒนานักศึกษาเหล่านี้ให้มีความรู้และความชำนาญรวมถึงเปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ขณะเดียวกันยังเป็นการรองรับความต้องการด้านบุคลากรวิชาชีพในอุตสาหกรรมอาหารของไทย ที่ปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้เป็นจำนวนมากอีกด้วย