banner

News & Event

SCN โชว์กำไรเติบโตสวนทางราคาพลังงานในตลาด ใจป้ำจ่ายปันผลสูงกว่านโยบายปันผลของบริษัทฯ
แม้ราคาพลังงานในตลาดโลกจะเป็ นขาลง แต่สำหรับ SCN ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกั บก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร กลับทำผลงานเริ่ดเติ บโตสวนกระแสกันเลยทีเดียว หลังโชว์กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิ จการของปี 58 ทำได้ 239.45 ล้านบาทหรือพุ่งพรวดถึง 53.45% เติบโตเกินเป้าหมายที่วางไว้ งานนี้บ่งบอกถึงฝีไม้ลายมื อการบริหารงานของ ‘ดร.ฤทธี กิจพิพิธ’ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงของ SCN ได้อย่างดี ความสำเร็จครั้งนี้จึงตอบแทนกลั บให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายจ่ายปั นผลของบริษัทฯ ใจป้ำแบบนี้นักลงทุนคงฟินไปตามๆ กัน