banner

News & Event

JWD จ่ายหุ้นปันผลครั้งใหญ่เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น
นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ หน้าใหม่ในการจ่ายหุ้นปันผลให้ กับผู้ถือหุ้น หลังจาก ‘ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา’ ผู้บริหาร JWD ขับเคลื่อนองค์กรลงทุนขยายธุรกิ จโลจิสติกส์ในอาเซียน จนสร้างผลงานที่สุดโดดเด่นจึ งตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร่วมเป็นส่ วนหนึ่งในความสำเร็จ ด้วยการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 7 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 210 ล้าน หลังในปี 58 ทำกำไรสุทธิได้ 333 ล้านบาท เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 132% งานนี้ต้องยอมรับความใจป้ ำในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นครั้ งใหญ่ของผู้บริหาร JWD จริงๆ