banner

News & Event

BRR โชว์ธุรกิจน้ำตาลทราย-โรงไฟฟ้าชีวมวลปี 58 หนุนทำกำไรสุทธิโต 15% แม้ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกต่ำสุดในรอบ 7 ปี บอร์ดฯ เคาะจ่ายปันผล 0.22 บาทต่อหุ้น มั่นใจปี 59 เติบโตต่อเนื่อง
‘บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์’ หรือ BRR โชว์ผลการดำเนินงานปี 58 ทำรายได้พุ่ง 8.64 % ขณะที่กำไรเติบโต 15% หลังปริมาณผลผลิตและประสิทธิภาพการหีบอ้อยดีขึ้นต่อเนื่อง ช่วยผลักดันผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงช่วยดันผลกำไรเติบโตได้ดีแถมโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่งสร้างเม็ดเงินรายได้เต็มปี ด้านบอร์ดฯ บริหารไฟเขียวอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวด 0.22 บาทต่อหุ้น ขณะแผนงานปี 59 BRR มั่นใจธุรกิจน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวลเติบโตได้ดีต่อเนื่อง หลังขยายกำลังการหีบอ้อยเป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน พร้อมนำผลพลอยได้ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เตรียมเดินเครื่องในปีนี้

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวสีรำส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศและนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2558  บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.64 % เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 3,954 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิทำได้ 272 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิ 236 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นนั้น มาจากปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจผลิตน้ำตาลทรายที่มีการบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายที่ดีขึ้น ทั้งประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานที่ดีขึ้น ส่งให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ได้ถึง 119 กิโลกรัมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ทำได้เพียง 107 กิโลกรัม ประกอบกับปริมาณผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ธุรกิจน้ำตาลทรายของ BRR มีการเติบโตที่ดี แม้ว่าปี2558 ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกจะลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ 7 ปีก็ตาม แต่ BRR ก็ยังคงความสามารถในการเติบโตและทำกำไรจากนโยบายการเสริมความสามารถในการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

ขณะเดียวกัน BRR ยังสามารถนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งช่วยสนับสนุนในด้านวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะวัตต์ จำนวน 2 แห่ง สามารถเดินเครื่องและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตลอดทั้งปี

“ผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่เติบโตได้โดดเด่นนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งบริษัทฯ มาสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจของ BRR ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบผลผลิตอ้อยให้มีคุณภาพทำให้เราสามารถผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถนำผลพลอยได้ไปสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ดีของ BRR” นายอนันต์ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท หรือคิดเป็น 55 % ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ประธานกรรมการบริหาร BRR กล่าวว่า สำหรับปี 2559 บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยเข้าหีบจำนวน 2.3 ล้านตันอ้อยและสามารถผลิตน้ำตาลได้ 2.7 แสนตันหลังได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มเป็น 200,000 ไร่และกำลังการหีบอ้อยเพิ่มเป็น 23,000 ตันต่อวัน โดยตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยเพิ่มเป็น 120 กิโลกรัม เนื่องจาก BRR ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตอ้อยต่อไร่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพผลผลิตที่ดี ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจน้ำตาลทรายในปีนี้ให้เพิ่มสูงขึ้น  ขณะเดียวกัน ยังสามารถนำชานอ้อยที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายไปช่วยสร้างความมั่นคงด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 2 แห่งและยังมีปริมาณเพียงพอในการรองรับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 3 ที่คาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องได้ภายในกลางปีนี้

ส่วนแผนลงทุนในระยะยาวนั้น ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการลงทุนและอยู่ระหว่างการหาพันธมิตรร่วมทุนจากต่างประเทศ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทรายแห่งใหม่ที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และที่อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ กำลังการผลิตของโรงงานแต่ละแห่งอยู่ที่ 20,000 ตันอ้อยต่อวัน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนก่อสร้างโรงงานทั้ง 2 แห่งรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยรูปแบบโครงสร้างการดำเนินธุรกิจจะคล้ายคลึงกับโรงงานแห่งเดิมที่จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งทำให้ BRR สามารถสร้างรายได้สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจอีกด้วย