banner

News & Event

SCN โชว์กำไรสุทธิปี 58 จากงบเฉพาะกิจการ 240 ล้านบาท เติบโตจากธุรกิจต่อเนื่อง 53.45% ด้านบอร์ดฯ บริหารไฟเขียวจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ประกาศลุยเพิ่มทุนบริษัท สยามวาสโก จำกัด รับแผน
สแกน อินเตอร์ หรือ SCN โชว์ผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการไตรมาส 4/58 เติบโตพุ่ง 242%  หลังทำกำไรสุทธิ 76.38 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ระบุมาจากปัจจัยการรับรู้รายได้ จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ าซธรรมชาติเติบโตเด่น ดันผลการดำเนินงานปี 58 ทำกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการได้ 239.94 ล้านบาท เติบโต 53.45% จากธุรกิจต่อเนื่องเมื่อเทียบกั บปีก่อน ด้านบอร์ดบริหารอนุมัติจ่ายปั นผล 0.10 บาทต่อหุ้น ขณะที่ผู้บริหารประกาศเพิ่มทุ นบริษัท สยามวาสโก จำกัด ซึ่ง SCN ถือหุ้น 100% จาก 20 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท ใช้เป็นจิ๊กซอว์รุกขยายสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ่มเติม การันตีปี 59 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ าซธรรมชาติยังเติบโตได้ดี ช่วยผลักดันผลการดำเนินงานปีนี้ เติบโต 40%

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริหารและการตลาด บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน จากงบเฉพาะกิจการในไตรมาส 4/58 (ตุลาคม-ธันวาคม2558) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 76.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 242% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 22.34 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลต่อกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการในปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558) ที่ยังเติบโตได้ดี หลังหักกำไรสุทธิจากโครงการพิเศษและกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ขายออกไปเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรสุทธิ 239.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานที่เติบโตได้ได้ดี โดยเฉพาะตัวเลขกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการนั้นมาจากการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทำรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ทั้งธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG) ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (PMS) ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ (TPL) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (PBS) ที่มีการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตในทุกหน่วยงาน ประกอบกับธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซที่เข้ามารับรู้รายได้ในไตรมาส 4/58 เข้ามาช่วยหนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตสูงขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานรอบปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อในวันที่ 10 พฤษภาคม2559 โดยจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นี้

กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริหารและการตลาด SCN กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังอนุมัติแผนเพิ่มทุนบริษัท สยามวาสโก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ SCN ถือหุ้น 100% เป็น 200 ล้านบาท จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนรุกขยายธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตอบสนองนโยบาย   การลอยตัวของราคาก๊าซ NGV ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลบวกกับความต้องการของNGV ในประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯมีแผนลงทุนด้วยรูปแบบวิธีการเข้าซื้อกิจการ (M&A) หรือลงทุนพัฒนาสถานีก๊าซธรรมชาติขึ้นเองอีกอย่างน้อย 3 แห่ง จากเดิมมีอยู่ 7 แห่ง แบ่งเป็น ที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง 4 แห่ง และเป็นธุรกิจร่วมทุนกับบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) อีก 3 แห่ง โดยประเมินว่าธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV ทั้ง 10 แห่ง จะทำยอดขายเฉลี่ยต่อวันสูงกว่า 450,000 กิโลกรัมต่อวัน หรือคิดเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV ปีละ 2,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดรับรู้รายได้จากธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบำรุงสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV ให้แก่ ปตท. และเอกชน โดยมีมูลค่างานในมือ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 500 ล้านบาท คาดจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ 200 ล้านบาท แบ่งเป็นภายในไตรมาส 1 ปีนี้ประมาณ 100 ล้านบาทส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในอนาคต ซึ่งจะเข้ามาช่วยผลักดันการเติบโตผลการดำเนินงานในปีนี้ รวมถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติอัด ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หลังได้เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 643 ล้านตัน เช่นเดียวกับธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซที่จะสร้างรายได้เต็มปีในปีนี้อีกด้วย

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีรายได้จากบริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด และบริษัท วรปภา จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติที่SCN ได้เข้าซื้อกิจการเมื่อปลายปี 58 ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ทันที โดยมียอดขายเฉลี่ย 100,000 กิโลกรัมต่อวันด้วย

“ในปีนี้ เรามุ่งเน้นขยายธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV ให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้แข็งแกร่ง นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติของเราที่ประเมินว่ายังมีการเติบโตได้อย่างโดดเด่น จึงตั้งเป้าว่าในปี 2559 คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานเติบโตได้ 40%” ดร.ฤทธี กล่าว