banner

News & Event

AIT โชว์วิสัยทัศน์รับเทรนด์อุตสาหกรรม ICT
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายอัศวิน กังวลกิจ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์ และ นางสาวศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ขวา) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงาน ‘โฉมใหม่ AIT: ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล’ พร้อมปรับองค์กรเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Company เต็มรูปแบบภายใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร