banner

News & Event

‘ชีวาทัย’ โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนที่ กทม.
นายบุญ ชุน เกียรติ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA และนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมพบปะนักลงทุนและให้ข้อมู ลการดำเนินธุรกิจของ บมจ.ชีวาทัย ที่หอศุกรีย์ แก้วเจริญ (SET Hall) อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส บมจ.ชีวาทัย เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 262 ล้านหุ้นก่อนเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนมีนาคมนี้