banner

News & Event

SCN ลุยเทคโอเวอร์บริษัทด้านขนส่ง รับแผนขยายธุรกิจเจาะลูกค้าเอกชนขยายปั้ม หวังกินรวบขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ในไทย ตั้งเป้าธุรกิจขนส่งรายได้พุ่ง 350 ล้านบาท/ปี
บมจ.สแกน อินเตอร์ หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร รุกเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจรับขนส่งก๊าซธรรมชาติ เดินหน้าซื้อกิจการ ‘เก้าเจริญ โลจิสติกส์’ หนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขีดความสามารถให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติของ SCN ได้ดีขึ้น หวังขยายฐานลูกค้าไปยังภาคเอกชนที่ลงทุนทำสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ทั่วประเทศ รับแนวโน้มปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ที่คาดว่าจะขยายตัวที่ดีตามการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และภาคขนส่งในภูมิภาคอาเซียน จากเดิมที่รับขนส่งก๊าซให้แก่ ปตท. เป็นลูกค้าหลักรายเดียว คาดช่วยผลักดันรายได้จากธุรกิจให้บริการรับขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 350 ล้านบาท

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบริหารและการตลาด บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ใช้งบลงทุนจากกระแสเงินสดจำนวน 93 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัท เก้าเจริญ โลจิสติกส์ ผู้ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าในบริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ เก้าเจริญ โลจิสติกส์ ถือเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการรับขนส่ง โดยเป็นคู่สัญญาผู้รับเหมาช่วง (Sub Contract) จากบริษัทยูเซ่นส์ จำกัด ในกลุ่ม NYK ผู้ดำเนินธุรกิจขนส่งจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ทำให้ SCN จะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจที่รับงานขนส่งสินค้าจากฐานลูกค้าเดิมของเก้าเจริญ โจลิสติกส์

ขณะเดียวกัน SCN ยังสามารถนำทรัพย์สินประเภทหัวรถบรรทุกตลอดจนบุคลากรมาใช้ต่อยอดสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจรับขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ที่ปัจจุบันได้ให้บริการแก่ ปตท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังรองรับแผนขยายธุรกิจให้บริการรับขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ไปสู่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่ลงทุนทำกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ในอนาคต หลัง ปตท. เปิดให้ภาคเอกชนลงทุนขยายสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ได้อย่างเสรี ซึ่งนับเป็นโอกาสใหม่ๆ ที่บริษัทฯ สามารถเข้าไปขยายการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งสินค้า ที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากจำนวนการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นหลังจากไทยก้าวเข้าสู่ AEC

“การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การดำเนินธุรกิจให้บริการรับขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV เพื่อรองรับปริมาณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งที่มาจากการลงทุนของ ปตท. ที่เราเป็นคู่สัญญาให้บริการรับจ้างขนส่งก๊าซ หรือมาจากการลงทุนขยายสถานีบริการ โดยภาคเอกชนที่เราจะเข้าไปหาลูกค้าเพิ่มเติม ส่งผลให้ SCN สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ให้เติบโตได้ดีในอนาคต” ดร.ฤทธี กล่าว

ผู้อำนวยการสายงานบริหารและการตลาด SCN กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนนำที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จำนวน 60 ไร่ ในจังหวัดระยองติดกับสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV มาพัฒนาเป็น HUB หรือศูนย์กลางรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV เพื่อขนส่งไปยังกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่ลงทุนสถานีบริการทั่วประเทศจากเดิมที่บริษัทฯ มีฮับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเพียงแห่งเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถการบริหารต้นทุนและการเติบโตของรายได้จากธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นและจะช่วยผลักดันรายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีกปีละ 150 ล้านบาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยู่ที่ 20% จากที่มีรายได้จากการขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ให้แก่ ปตท. เฉลี่ยปีละ 200 ล้านบาท รวมทั้งปีคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ่มเป็น 350 ล้านบาท