banner

News & Event

บมจ.ชีวาทัย โร้ดโชว์นักลงทุน กทม. 14 มี.ค. นี้
หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง พร้อมเดินหน้าโร้ดโชว์ให้ข้อมู ลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่นักลงทุนในหัวเมืองต่างจั งหวัดไปแล้ว ล่าสุด  ‘บุญ ชุน เกียรติ’ ผู้บริหาร บมจ.ชีวาทัย หรือ CHEWA พร้อมด้วย บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงิน ก็เตรียมจัดโร้ดโชว์ใน กทม. ที่หอศุกรีย์ แก้วเจริญ (SET Hall) อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 14 มี.ค. เวลา 13.30 น. งานนี้ผู้บริหารชีวาทัยเตรี ยมโชว์วิสัยทัศน์นำบริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในระดับอาเซียน ซึ่งเจ้าตัวมั่นใจว่าด้วยกลยุ ทธ์ที่วางไว้จะทำให้ CHEWA  กลายเป็นหุ้นที่อยู่ในความนิ ยมของนักลงทุนได้ไม่ยาก