banner

News & Event

TPBI เคาะราคา IPO หุ้นละ 10.80 บาท เปิดจองซื้อ 16 – 18 มี.ค.นี้
นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล (กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีพีบีไอ หรือ TPBI และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งยังแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โดยหุ้น TPBI จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.80 บาท เปิดให้นักลงทุนจองซื้อในระหว่างวันที่ 16 – 18 มี.ค.นี้ และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 24 มี.ค.นี้