banner

News & Event

'ชีวาทัย' โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนที่ จ.ขอนแก่น
นายบุญ ชุน เกียรติ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA และ นางสาวพรนภา บุญฤทธิกุล (ขวาสุด)  Senior Associate Corporate Finance บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมพบปะนักลงทุนและให้ข้อมู ลการดำเนินธุรกิจของ บมจ.ชีวาทัย ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสที่ บมจ.ชีวาทัย เตรียมเสนอขายหุ้น  IPO  จำนวน 262 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนมีนาคมนี้