banner

News & Event

CHEWA เข้าเทรดวันแรกสูงกว่าราคาจอง 56.25%
นายชาติชาย พานิชชีวะ (กลาง) ประธานกรรมการ นายบุญ ชุน เกียรติ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA และ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมหุ้นสามัญ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เข้าร่วมในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ CHEWA ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก โดยมี นางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมแสดงความยินดี โดยราคาหุ้น CHEWA เปิดทำการซื้อขายที่ 2.50 บาท เพิ่มขึ้น 56.25% จากราคาจองซื้อที่ 1.60 บาท