banner

News & Event

บมจ.ชีวาทัย เคาะราคา IPO หุ้นละ 1.60 บาท เปิดจองซื้อ 30-31 มี.ค.นี้
นายบุญ ชุน เกียรติ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA  นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายณัฐพงศ์ ณ ระนอง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้ง บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 262 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งกำหนดเปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคมนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 5 เม.ย. 59