banner

News & Event

‘TPBI’ เทรดวันแรกเหนือจอง
ดร.สันติ กีระนันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI เนื่องในโอกาสที่เปิดซื้อขายหุ้น TPBI ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก โดยมีนายไพบูลย์ นลินทรางกูร (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ทีพีบีไอ เข้าร่วม โดยราคาหุ้น TPBI เปิดทำการซื้อขายที่ระดับ 14 บาท สูงกว่าราคาจองซื้อที่ 10.80 บาท คิดเป็น 29.63%