banner

News & Event

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น เปิดตัวธุรกิจพร้อมยื่นไฟลิ่งเตรียมขายหุ้น IPO
นางสาวอรสา วิมลเฉลา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุนวัตกรรมอย่างครบวงจร และนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น พร้อมยื่นไฟลิ่งเพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น  ก่อนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงครึ่งปีหลัง 2559