banner

News & Event

BRR ศึกษาความเป็นได้ลงทุนโรงงานน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจน้ำตาลทราย
แม้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีแนวโน้ มอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ BRR กลับมองการณ์ไกลไปกว่านั้น เมื่อ ‘อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ’ ผู้บริหาร บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ ซุ่มทำโปรเจคใหญ่กับการศึ กษาความเป็นไปได้ลงทุนสร้ างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุ ทธิ์เกรดสูง ป้อนให้แก่อุตสาหกรรมเฉพาะทาง หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุ รกิจน้ำตาล เบื้องต้นนั่งเคาะงบลงทุนกว่าพั นล้านบาท งานนี้เจ้าตัวการันตีความมั่นใจ หากโปรเจคนี้แล้วเสร็จ จะสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ งให้แก่ BRR ได้ในระยะยาวแน่นอน